persoonlijk & betrouwbaar

Elektrische auto’s voor Wmo- en leerlingenvervoer

Publicatiedatum: 31 maart 2021

De nieuwe auto’s waarmee Vervoer Gooi en Vechtsteek rijdt, worden voor ruim 80 procent elektrische voertuigen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens vanuit de gemeenteraden tot duurzaam en uitstootvrij vervoer. Dit draagt bij aan de regionale ambitie naar volledig uitstootvrij vervoer in 2025. Er zijn in totaal 102 elektrische auto’s aangekocht en de eerste 14 zijn sinds deze week in gebruik. Het duurzame wagenpark wordt later dit jaar nog verder uitgebreid. Eind juli worden 88 elektrische voertuigen geleverd voor het leerlingenvervoer.

Van start

Al een aantal jaar was het de wens van gemeenten om te komen tot gebundeld doelgroepenvervoer. In 2018 is een eerste verkenning gestart naar de mogelijkheden van het inbesteden en bundelen van het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer binnen de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Met gebundelde inzet kunnen de gemeenten fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden en investeringen in voertuigen en technologie optimaal benutten.

In opdracht van de samenwerkende gemeenten voert Vervoer Gooi en Vechtstreek sinds 1 januari 2021 het Wmo-vervoer uit en vanaf 1 augustus 2021 ook het leerlingenvervoer. Bij de besluitvorming rond Vervoer Gooi en Vechtstreek hebben gemeenteraden verzocht om versneld in te zetten op verduurzaming. Geïnteresseerde partijen zijn gevraagd het wagenpark binnen het financiële kader zo duurzaam als mogelijk vorm te geven.

Pieter Broertjes, Regiovoorzitter: “Persoonlijk en betrouwbaar vervoer draagt bij aan meedoen in de samenleving. Ook al is dat in deze coronatijd anders dan gebruikelijk, toch zijn ritten naar het ziekenhuis noodzakelijk. Met deze elektrische auto’s is Vervoer Gooi en Vechtstreek een duurzaam vervoersbedrijf en klaar voor de toekomst, ook na corona.”

Credits foto’s: Inge Jansen

Meer nieuws

Al het nieuws