persoonlijk & betrouwbaar

In Gooi en Vechtstreek maken ongeveer 9.000 inwoners gebruik van het doelgroepenvervoer, omdat zij geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer.

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. biedt 7 dagen in de week persoonlijk en betrouwbaar Wmo-vervoer. Inwoners van Laren die gebruik maken van Wmo-vervoer worden per 1 juli 2021 ook door ons vervoerd.

Vanaf 1 augustus 2021 verzorgen wij ook het leerlingenvervoer in Gooi en Vechtstreek.