persoonlijk & betrouwbaar

Goede resultaten en tevreden reizigers voor Vervoer Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 29 april 2022

Op 1 januari 2021 reden de chauffeurs van Vervoer Gooi en Vechtstreek hun eerste ritten. Een bijzondere dag, want het was de allereerste dag van het eigen vervoersbedrijf van de regiogemeenten. In het Jaarverslag 2021 leest u hoe het Vervoer Gooi en Vechtstreek en haar reizigers in het eerste jaar is vergaan.

Uniek vervoersbedrijf

De gemeenten namen vanaf 2021 de organisatie én uitvoering van het Wmo- en leerlingenvervoer in eigen hand, uniek in Nederland. Voor de 6157 Wmo-reizigers bleef het vervoer ogenschijnlijk zoals zij het gewend waren, en dat was precies de bedoeling. Zij gaven Vervoer Gooi en Vechtstreek in het klanttevredenheidonderzoek in november een ruime voldoende, een resultaat waar we trots op zijn.

Mijlpalen in 2021

Achter de schermen waren het Wmo- en het leerlingenvervoer voortdurend in ontwikkeling. We werkten aan goede informatievoorziening richting reizigers, met persoonlijke aandacht en een reizigers-app. Er kwam een volledig nieuw en vrijwel geheel elektrisch wagenpark en het aantal ritten steeg gestaag.

Enkele mijlpalen: de start van Vervoer Gooi en Vechtstreek op 1 januari, de oplevering van een eigen laadplein in maart, de start van het Wmo-vervoer in Laren op 1 juli en de regiobrede start van het leerlingenvervoer op 1 augustus.

Goed werkgeverschap

Gedurende het jaar werd de vervoersorganisatie groter en professioneler. Er werd volop ingezet op het werven van personeel en Vervoer Gooi en Vechtstreek groeide in een jaar tijd van 60 naar bijna 170 medewerkers. Ieder van hen zet zich in voor comfortabel en veilig vervoer, met aandacht voor elke reiziger.

Daar zet Vervoer Gooi en Vechtstreek als werkgever graag iets tegenover: medewerkers mogen rekenen op persoonlijke aandacht, baanzekerheid en goede arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden.

Ook in 2022 staat Vervoer Gooi en Vechtstreek graag weer voor u klaar, persoonlijk en betrouwbaar!

Jaarverslag Vervoer Gooi en Vechtstreek 2021

Meer nieuws

Al het nieuws