persoonlijk & betrouwbaar

Nieuwe richtlijnen Leerlingenvervoer vanaf 30 november

Publicatiedatum: 30 november 2021

Vanaf dinsdag 30 november hanteert Vervoer Gooi en Vechtstreek nieuwe richtlijnen voor het leerlingenvervoer. Als vervoerder volgen we hierin het nieuwe coronaprotocol voor scholen.

Mondkapje voor leerlingen

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen een mondkapje. Dit geldt vanaf het moment van ophalen tot het moment waarop het kind de auto heeft verlaten. Om misverstanden te voorkomen, hanteren wij een leeftijdsgrens vanaf 10 jaar.

Verkoudheid 

Leerlingen met (milde) neusverkoudheid moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD-teststraat. Deze kinderen mogen we dus niet vervoeren naar school.

Veilig vervoer

Voor een veilig vervoer rekenen wij erop dat elke leerling zich houdt aan het bovenstaande. De chauffeur ziet hierop toe en draagt zelf ook een medisch mondkapje. Wij begrijpen dat deze nieuwe situatie gewenning vraagt en de chauffeur zal de kinderen hierin natuurlijk bijstaan.

Een uitzondering op het bovenstaande is uitsluitend mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van Vervoer Gooi en Vechtstreek, team Planning.

Meer nieuws

Al het nieuws