persoonlijk & betrouwbaar

Vervoer Gooi en Vechtstreek benoemt Raad van Advies

Publicatiedatum: 17 december 2021

Vervoer Gooi en Vechtstreek heeft op donderdag 16 december een Raad van Advies benoemd. Het werk van de Raad van Advies is gericht op een gezonde bedrijfsvoering en op het realiseren van de doelstellingen, zoals de gemeenteraden die hebben vastgesteld: betrouwbare en toegankelijke dienstverlening, goed werkgeverschap, verduurzamen wagenpark en financieel gezond vervoer.

De Raad gaat vanaf 1 januari 2022 bestuur en directie van Vervoer Gooi en Vechtstreek gevraagd en ongevraagd adviseren, proactief en met een kritische blik. De Raad bestaat uit de heer A.W. Veenman voorzitter, mevrouw E. Post en de heer E.M.J. Besseling. Zij zijn benoemd voor een periode van twee jaar.

Het Algemeen Bestuur van Vervoer Gooi en Vechtstreek spreekt het vertrouwen uit in deze Raad van Advies. Gezien de kwaliteit van de leden ziet het Algemeen Bestuur hun benoeming als een waardevolle toevoeging.

Leden van de Raad van Advies

Voorzitter Aad Veenman beschikt over een brede politiek bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter van de Stichting SBM Off shore en het College Lucht en Ruimtevaart Nederland (LRN). Eerder was hij onder andere President-Directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Ook bekleedde Veenman meerdere commissariaten en bestuursfuncties.

Elisabeth Post heeft een brede kennis en expertise van het werkveld. Zij is bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland en was in het verleden actief als onder meer gemeenteraadslid in Hilversum en Statenlid en Gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland.

Edwin Besseling heeft een brede kennis en expertise op het gebied van (doelgroepen)vervoer. In het verleden was hij onder meer werkzaam als manager operations bij Connexxion en directeur van de Besseling Groep.

Meer nieuws

Al het nieuws