persoonlijk & betrouwbaar

Vervoer Gooi en Vechtstreek beperkt prijsstijging voor Wmo-reizigers in 2023

Publicatiedatum: 15 december 2022

Ieder jaar stellen de regiogemeenten de prijs voor het Wmo-vervoer vast op basis van de landelijke NEA-index. Die geeft de te verwachten kostenontwikkeling weer voor vervoer in het komende jaar.

Dit jaar valt de NEA-index erg hoog uit. In een tijd van grote prijsverhogingen willen de regiogemeenten de Wmo-reizigers graag tegemoetkomen, zodat zij gebruik kunnen blijven maken van dit vervoer. De gemeenten hebben daarom besloten om de verwachtte kostenstijging niet volledig door te berekenen aan de reizigers.

Reizigersbijdrage 2023

Op basis van de NEA index is de verwachting dat kosten zullen stijgen met 13,7%. Omdat die stijging slechts deels wordt doorberekend, kan de verhoging van de reizigersbijdrage beperkt worden tot 7,24%.

De reizigersbijdrage voor 2023 wordt € 0,177 per gereisde kilometer, met een opstaptarief van € 1,09 per rit. De prijsstijging voor het regionale Wmo-vervoer is daarmee gelijk aan de gemiddelde tariefsverhoging in het openbaar vervoer. In 2023 wordt de NEA-index dus niet gevolgd.

Wat betekent dat voor de prijs van een Wmo-rit? Dat is afhankelijk van hoeveel kilometer iemand reist. We geven twee voorbeelden:

  • Rekenvoorbeeld 1: een rit van 5 kilometer. In 2023 zijn de kosten hiervoor 5 x € 0,177 (kilometertarief) plus € 1,09 (instaptarief) = € 1,98
  • Rekenvoorbeeld 1: een rit van 10 kilometer. In 2023 zijn de kosten hiervoor 10 x € 0,177 (kilometertarief) plus € 1,09 (instaptarief) = € 2,86

Vervoer voor wie niet zelfstandig kan reizen

Het Wmo-vervoer is er voor alle inwoners die niet (meer) zelfstandig kunnen reizen. Mede dankzij het Wmo-vervoer kunnen zij blijven deelnemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten. Inwoners gebruiken de Wmo-taxi om bijvoorbeeld naar de wekelijkse koorrepetitie of kaartavond te gaan of om familie en vrienden te bezoeken.

Om gebruik te kunnen maken van het Wmo-vervoer, is een Wmo-pas nodig. Wie niet (meer) zelfstandig kan reizen, kan deze pas aanvragen bij de eigen gemeente.

Wmo-vervoer door gemeenten, voor inwoners

Vervoer Gooi en Vechtstreek is onderdeel van de zeven gemeenten in de regio. Het is de eerste gemeentelijke organisatie in Nederland die zelf het vervoer organiseert én uitvoert voor inwoners die niet (meer) zelfstandig kunnen reizen. Daarmee willen de gemeenten het Wmo- en leerlingenvervoer efficiënter, duurzamer en weer persoonlijk maken.

Meer nieuws

Al het nieuws