persoonlijk & betrouwbaar

Betalen per kilometer

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u een kilometertarief voor uw rit. U betaalt dus niet meer per zone. Betalen per kilometer is eerlijk en duidelijk: 1 kilometer gereisd is 1 kilometer betalen.

Het aantal kilometers bepalen we op basis van de kortste afstand van deur tot deur. Deelt u de Wmo-taxi met andere pashouders en wordt de rit daardoor langer, dan is dat dus niet van invloed op uw ritprijs. We ronden af op hele kilometers.

Vanaf uw woonadres reist u per rit maximaal 25 km en per jaar maximaal 1500 kilometer. Dat is vergelijkbaar met de maximale afstanden in 2021 en verreweg de meeste Wmo-pashouders komen hier goed mee uit.

Wilt u meer dan 25 km reizen? Dan kunt u gebruik maken van Valys. Hiervoor meldt u zich aan via www.valys.nl. Ook Valys werkt met een kilometertarief.

Meer informatie over invoering van het kilometertarief per 1 januari 2022

Veelgestelde vragen over invoering van het kilometertarief

Wat kost een rit?

U betaalt een instaptarief en u betaalt voor het aantal kilometers dat u reist. Het instaptarief is in 2022 € 1,02. Voor iedere gereisde kilometer betaalt u € 0,165. Bij het telefonisch reserveren van een rit hoort u om hoeveel kilometers het gaat en wat het kost.

Rekenvoorbeeld 1: U reist 4 kilometer. De kosten hiervoor zijn 4 x € 0,165 (kilometertarief) plus € 1,02 (instaptarief) = € 1,68 per rit.

Rekenvoorbeeld 2: U reist 4 kilometer en u reist samen met een medereiziger die geen Wmo-vervoerspas heeft. De kosten voor u zijn 4 x 0,165 (kilometertarief) plus € 1,02 (instaptarief) = € 1,68.
De kosten voor uw medereiziger tellen dubbel, omdat hij of zij geen Wmo-pas heeft. De kosten voor uw medereiziger zijn dus € 1,68 x 2 = € 3,26. Het totaalbedrag is voor u samen € 5,04.

Bereken zelf de kosten van uw rit met het kilometerschema 

Ieder jaar berekenen we de kosten van het Wmo-vervoer op basis van de NEA-indexatie. Op 1 januari van het volgende jaar kan daardoor het tarief wijzigen.

Medereizigers en hulpmiddelen

Reist u samen met iemand of wilt u hulpmiddelen meenemen? Geef dit dan aan bij het reserveren van uw rit.

Kinderen tot 4 jaar reizen gratis mee, mits begeleid door een betalende reiziger. Medereizigers vanaf 4 jaar betalen het dubbele tarief. Als uw medereiziger ook een Wmo-pas heeft, wordt een enkel reizigerstarief gerekend. Er mogen maximaal 2 medereizigers met u mee.

Uw hulpmiddel (rolstoel, rollator, looprek of scootmobiel) mag gratis mee. Dit geldt ook voor uw geleide-, hulp- of SOHO-hond. Huisdieren mogen niet mee.

Hoe betaalt u?

Rond de 24e dag van elke maand wordt het totaalbedrag van de gemaakte ritten in de maand ervoor automatisch van uw rekening afgeschreven. U geeft hier toestemming voor wanneer u gebruiker wordt van het Wmo-vervoer. Dit doet u met een machtigingsformulier. Dit formulier heeft u gekregen bij uw Wmo-vervoerspas.

Het is sinds 1 maart 2021 alleen nog mogelijk om de eigen bijdrage via automatische incasso te betalen. Betalen via automatische incasso is eenvoudig. Wanneer uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u per e-mail een specificatie van de gemaakte ritten.

Heeft u geen incassoformulier en wilt u de automatische incasso alsnog regelen? Vul hier het formulier in en stuur of mail ons het getekende formulier.