persoonlijk & betrouwbaar

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft een Raad van Advies. De Raad van Advies is vanaf 1 januari 2022 actief en geeft gevraagd en ongevraagd advies, werkt proactief en met een kritische blik. De Raad bestaat uit de heer A.W. Veenman voorzitter, mevrouw E. Post en de heer E.J.M. Besseling. Zij zijn benoemd voor een periode van twee jaar.

Het werk van de Raad van Advies is gericht op een gezonde bedrijfsvoering en op het realiseren van de doelstellingen, zoals de gemeenteraden die hebben vastgesteld: betrouwbare en toegankelijke dienstverlening, goed werkgeverschap, verduurzamen wagenpark en financieel gezond vervoer.